การปฏิรูปการศึกษา ในการปฏิรูป ต้องคุยกับครู เพราะครูคุยง่าย แต่อย่ารังแกครู

1071

ฝ่ายค้าย บอก 5ปีที่ผ่านการศึกษาล้มเหลว เพราะ ม.44 ที่สร้างปัญหา

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกรัฐสภา (ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย) ได้แสดงความคิดเห็นในการแถลงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการศึกษา

การศึกษาสร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีนักการศึกษา นักวิชาการมีไม่น้อย แต่ นักสร้างการศึกษามีไม่มาก

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิรูปการศึกษา
ในการปฏิรูป ต้องคุยกับครู เพราะครูคุยง่าย แต่อย่ารังแกครู

ซึ่งยอมรับว่า ใน 5 ปีที่ผ่านมาผิดหวังในด้านการศึกษา ซึ่งผิดหวังว่าไม่มีใครเสนอตัวมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงตั้งรัฐาล
และ 5ปีที่ผ่านมา นอกจากไม่ให้ขวัญกำลังใจ ครู แต่กลับใช้ ม. 44 เพราะออกกฏต่างๆให้เกิดปัญหากับครู เช่น

ยกเลิก อกคศ.เขตพื้นที่ แล้วกลับแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค แล้วนำผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่ง ผู้ว่าฯมีภาระงานเยอะอยู่แล้วนอกจากนี้ยังชี้ว่า ศึกษาธิการไม่มีหน้าที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับการศึกษา

ขอบคุณที่มาของข่าว เอทีวีแม็ค