วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการประกวดพูดเล่าเรื่อง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง

การประกวดพูดเล่าเรื่อง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง

Advertisement

การประกวดพูดเล่าเรื่อง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง

การประกวดพูดเล่าเรื่อง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง
การประกวดพูดเล่าเรื่อง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”

ด้วยสํานักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษา ไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” สําหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ ถึง ม. ๓) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดและใบสมัครได้ที่นี่ 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม”

โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด สามารถส่งนักเรียนได้เพียง ๑ (หนึ่ง) คน โดยส่ง ใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการพูดเล่าเรื่องได้ ๒ ช่องทางดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมแผ่นดีวีดีหรือวัสดุวีดิทัศน์อื่นใดที่มีการบันทึกภาพและเสียงได้ โดยมีคุณภาพทัดเทียมกัน จํานวน ๒ (สอง) แผ่น ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถเปิดได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ตโฟน) ทั่วไป เช่น AVI, MP4, VLC, WMV, 3GP, FLV ไปที่ โครงการรู้ รัก ภาษาไทย สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กําหนดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นสําคัญ)

Advertisement

๒. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) อัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ในเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) จากนั้น ส่งลิงก์พร้อมไฟล์ใบสมัครไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) [email protected] ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์การพูดเล่าเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดและใบสมัครได้ที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๒๓, ๓๐๒๕

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปรับใหม่จาก 9 เป็น 13 Link พร้อมคู่มือประกอบ แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565 จะเปิดการทดสอบวันละ 6 รอบๆ ละ 45 นาที

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X