การประกวดเล่านิทาน ประจำท้องถิ่น ภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1448

การประกวดเล่านิทาน ประจำท้องถิ่น ภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกวดเล่านิทาน ประจำท้องถิ่น ภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกวดเล่านิทาน ประจำท้องถิ่น ภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกวดเล่านิทาน ประจำท้องถิ่นภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดย ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

อ่านรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เกณฑ์การประกวดคลิกที่นี่

การประกวดเล่านิทาน ประจำท้องถิ่น ภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกวด เล่านิทาน ประจำท้องถิ่น ภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เพิ่มเพื่อน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา รายละเอียด
ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
    ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2565     โหวตรางวัลขวัญใจประชาชน ผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหิดล
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565      ประกาศผลรางวัลรอบตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรางวัลขวัญใจประชาชน
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป      ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

 

การแบ่งระดับของการประกวดเล่านิทานประจำท้องถิ่นภาคกลาง
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับอุดมศึกษา

อ่านรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เกณฑ์การประกวดคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

อบรมออนไลน์ CCT หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)