การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าชมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ

3011

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าชมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าชมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ
การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าชมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าชมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ

สำหรับท่านที่พลาดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าชมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ ผ่านช่องทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เฟส 3 ทางเเอปพลิเคชัน TRAINFLIX ตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน

** ลงทะเบียนผ่าน **
Line ได้ที่ https://lin.ee/Dikcluu
Line Id: @kspwebinar2564

ขั้นตอนการรับ Username Password และ QR Code หลักสูตร ผ่าน Line @kspwebinar2564 ดังนี้
1. กดปุ่มรับ Username Password QR Code
2. พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน
3. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล Username Password เพื่อเข้าใช้งาน TRAINFLIX
4. ศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
5. คลิกเลือกหลักสูตรที่สนใจเพื่อรับ QR Code
6. แคปหน้าจอ หรือกดค้างที่รูปภาพจะขึ้นให้บันทึกภาพ

หรือลงทะเบียนผ่านเเอปพลิเคชัน Trainflix
สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเเอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อลงทะเบียนบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Smart Phon, Tablet) ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS
ระบบ Android คลิก https://bit.ly/3yhoeKZ
ระบบ iOS คลิก https://apple.co/3liozti

รับ QR Code หลักสูตร สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน TRAINFLIX ด้วยตนเอง คลิก https://bit.ly/3zofp2v

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน TRAINFLIX สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คลิก https://1th.me/c4BDx

สอบถามข้อมูลผ่านทางไลน์ Line Id: @kspwebinar2564