การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564

1991

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2564
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564

2 ก.ย.64
ช่วงเช้าพิธีเปิด
รับชมที่ Facebook : IPST Thailand
https://www.facebook.com/ipst.thai

เพิ่มเพื่อน

ช่วงบ่าย นำเสนอผลงานแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี แบ่งเป็น 2 ห้อง
ห้องประถมศึกษา รับชมที่ Facebook : โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. (right) https://bit.ly/3kjkH9m
ห้องมัธยมศึกษา รับชมที่ Youtube : SMT Quality school
https://bit.ly/3BdSffT
———————————————————————
3 ก.ย.64 ช่วงเช้า แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 ห้อง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
รับชมที่ Facebook : โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.  https://bit.ly/3kjkH9m

การบูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น
รับชมที่ Youtube : SMT Quality school
https://bit.ly/3BdSffT

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุคดิจิทัล
รับชมที่ Facebook ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
> https://bit.ly/3BbJrHf

การเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง รับชมที่ Youtube: Thinking&ProblemSolving IPST > >https://bit.ly/3sO4fBF

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2564
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564

วันที่ 2 ก.ย.64
ช่วงเช้าพิธีเปิด รับชมที่ Facebook : IPST Thailand
Link : https://www.facebook.com/ipst.thai

ช่วงบ่าย นำเสนอผลงานแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี แบ่งเป็น 2 ห้อง
1. ห้องประถมศึกษา รับชมที่ Facebook : โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
Link : https://bit.ly/3kjkH9m
2. ห้องมัธยมศึกษา รับชมที่ Youtube : SMT Quality school
Link : https://bit.ly/3BdSffT

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2564
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564

วันที่ 3 ก.ย.64 ช่วงเช้า แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 ห้อง
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รับชมที่ Facebook : โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
Link : https://bit.ly/3kjkH9m
2. การบูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น รับชมที่ Youtube : SMT Quality school
Link : https://bit.ly/3BdSffT
3. การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนยุคดิจิทัล รับชมที่ Facebook ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
Link: https://bit.ly/3BbJrHf
4. การเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง รับชมที่ Youtube: Thinking&ProblemSolving IPST
Link: https://bit.ly/3sO4fBF

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564 จาก สสวท.