การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์

3143
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ มาฝากทุกท่านครับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วทร.24 Online ห้ามพลาด!!

สสวท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมงาน

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์-1
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์-1

Highlight ภายในงาน >> พบกับวิทยากรบรรยายพิเศษโดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ และวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอีกคับคั่ง

สมัครร่วมประชุมออนไลน์ #ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้ #วุฒิบัตร

E-mail: [email protected]

เริ่มลงทะเบียน 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ wtr.ipst.ac.th

ติดตามรายละเอียดได้ที่

Website : http://wtr.ipst.ac.th/

Facebook: https://facebook.com/WTR.IPST/

E-mail : [email protected]

Tel: 02 3924021 ต่อ 2517

———————————————-

#วทร. คืออะไร

วทร. เป็นเวทีเพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ IPST Thailand