การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2917
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง

ว17/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดทั้งหมด

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา โดยคุณครูสามารถอ่านรายละเอียดได้ ตามภาพหนังสือราชการด้านล่างได้เลยค่ะ

ว17/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว17/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก กคศ.