การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่

274

การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่

การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่
การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่

ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 พูดคุยในประเด็น การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี พูดคุยกับ ดร.ปัทมา เอี่ยมละออง ผอ.กลุ่มนโยบายการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

รับชม ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 ย้อนหลังคลิกที่นี่

การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่
การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่

การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี พูดคุยกับ ดร.ปัทมา เอี่ยมละออง ผอ.กลุ่มนโยบายการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่
การปรับเงินรายหัว 15 ปี ฟังชัด การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ในรายการ ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 รับชมย้อนหลังที่นี่

รับชม ตลาดนัดเล่าข่าวชาวเสมา EP.10 ย้อนหลังคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา 

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.