การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

2431

การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นจำนวนมาก จึงมีมติกำชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง

การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มติ ก.ค.ศ. ให้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ สินเชื่อ เงินกู้ ธนาคารออมสิน เงินฉุกเฉิน 50,000 บาท สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ไม่ต้องผ่อน…