การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2520
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึง ศึกษาธิการทุกจังหวัด

ตามหนังสืออ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 สำนักงานก.ค.ศ.ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาที่ก.ค.ศ.กำหนดความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของทุกหน่วยพัฒนาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบเรียบร้อยแล้วจึงส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา จาก สพฐ.