การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1

1523

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ณ ห้องประชุม โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จัดการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ มีกรอบเนื้อหา/กิจกรรมเป็น 3 ส่วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 60 คน ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด

เพิ่มเพื่อน

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่โพสต์…

7/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4816082168422003/?d=n
7/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4816069681756585/?d=n

6/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4813534788676741/?d=n
6/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4813513168678903/?d=n
6/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4813504342013119/?d=n

5/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4810919685604918/?d=n
5/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4809783862385167/?d=n

4/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4809439795752907/?d=n
4/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4809431162420437/?d=n
4/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4809419259088294/?d=n
4/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4807274822636071/?d=n
4/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4806781199352100/?d=n

3/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4806200469410173/?d=n
3/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4805704356126451/?d=n
3/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4804342529595967/?d=n

2/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800988113264742/?d=n
2/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800979026598984/?d=n
2/1/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800292470000973/?d=n

1/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800288950001325/?d=n
1/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800282063335347/?d=n
1/11/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800271376669749/?d=n

31/10/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800266376670249/?d=n
31/10/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4800259693337584/?d=n
31/10/64
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4797219996974887/?d=n

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 จาก สพร.