Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว4141 การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่หนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.

Advertisement

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร.

ดาวน์โหลดไฟล์

1. หนังสือและบัญชีแจ้ง ถึงศธจ.(แก้ไข) [‘ ขนาดไฟล์ 410.19 KB ‘]
2. หนังสือและบัญชีแจ้ง สพท. [‘ ขนาดไฟล์ 754.02 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.