วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันการพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ กรณีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 12 เดือน

การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ กรณีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 12 เดือน

Advertisement

การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ กรณีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 12 เดือน

การพิจารณา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานการศึกษาเดิม เพื่อเป็นคุณสมบัติ ในการยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ ตําแหน่งศึกษานิเทศก์

ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 0206.4/ว19 คลิกที่นี่

การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ กรณีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 12 เดือน

Advertisement

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่ครบ 12 เดือน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จากเดิม ที่บางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบหลายจังหวัด มากําหนดให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบเพียงจังหวัดเดียว ทําให้ศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงาน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ตั้งใหม่ ซึ่งแยกมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การศึกษาเดิม ไม่ครบ 12 เดือน จึงมีมติให้ สามารถนําระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานการศึกษาเดิม มานับรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดปัจจุบัน ที่ตั้งใหม่ เพื่อเป็นคุณสมบัติ ในการยื่นคําร้องขอย้าย กรณีปกติ ในข้อ 5.1.2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ได้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ สพฐ. สรรอัตราพนักงานราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต บริหารจัดการอัตราพนักงานราชการ

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments