การพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ในการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารสถานศึกษา

461

การพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ในการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารสถานศึกษา

จากกรณีที่นายประวิทย์ บึงไสย์
นายกสมาคมสมาพันธ์ครูอุดรธานี ได้กล่าวถึงแนวคิดที่ ก.ค.ศ.

จะเสนอหลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาตามขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง
ใหญ่ เหมือนกับครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนในอดีต
เพราะปัจจุบันเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือนกันหมดไม่มีความเหมาะสม
นั้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
เป็นความเข้าใจผิดที่พูดโดยไม่ดูข้อเท็จจริง
เพราะข้อเท็จจริงในการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการสรรหาผู้บริหารโรงเรียนที่จะดำเนินการเร็วๆ
นี้

ไม่มีการยุบรวมอะไรทั้งสิ้น
แต่ต้องการคัดเลือกให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่ดี มีประสบการณ์
มีประสิทธิภาพสูง
และไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการแต่อย่างใด
เพียงแต่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่นเมื่อสอบคัดเลือกได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนครั้งแรก
ก็อาจจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนเล็กๆ
ก่อนเพื่อให้ได้สั่งสมประสบการณ์การบริหาร
ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบ

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
ไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ และให้นำเสนอต่อที่ประชุม
ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป

ที่มา : กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300