วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Advertisement

การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ว8/2565 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ก.ค.ศ. ได้กําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ ต่อมา ก.ค.ศ. ได้กําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูใหม่ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ โดย ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ทําให้การซักซ้อมความเข้าใจดังกล่าว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ ไม่มีผลใช้บังคับ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ ว8/2565 ที่นี่ 

ว8/2565 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments