การยื่นขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เชิงประจักษ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  ว13/2556  ประจำปี 2559   ภายใน  22  พ.ค. 2563 นี้

3492

การยื่นขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เชิงประจักษ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  ว13/2556  ประจำปี 2559   ภายใน  22  พ.ค. 2563 นี้

 

การยื่นขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เชิงประจักษ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  ว13/2556  ประจำปี 2559   ภายใน  22  พ.ค. 2563 นี้
การยื่นขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เชิงประจักษ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  ว13/2556  ประจำปี 2559   ภายใน  22  พ.ค. 2563 นี้

 

ดาวโหลดไฟล์เอกสารแนบ คลิกที่นี่..

ที่มา  กระทรวงศึกษาธิการ