การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

4631

การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

การย้ายข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู-สังกัด-สพฐ-2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู-สังกัด-สพฐ-2565

การย้ายข้าราชการครู สวัสดีครับคุณครูทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และกำหนดการย้ายข้าราชการครู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดปฏิทินการดําเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนดปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้จากลิงก์ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู ฯ สพฐ. ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
รายละเอียด
>>> ว5562 สพท.สศศการย้ายข้าราชการครู)

advertisement

>>> ว5563 ศธจ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565

>>> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ปฏิทินการย้ายครู ปี 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>> สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

advertisement

ดาวน์โหลดลิงก์สำรอง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา google drive

เรื่องราวที่น่าสนใจ : รวมไว้ที่นี่!! ประกาศ ผลการย้ายข้าราชการครู ทุก กศจ. ครั้งที่ 1

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก สพฐ.