การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1565

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงานก.ค.ศ. ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิถุยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรานละเอียดดังนี้ครับ

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ที่ ศธ 0206.6-389 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ที่ ศธ 0206.6-388 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ที่ ศธ 0206.6-386 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ที่ ศธ 0206.6-387 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ที่ ศธ 0206.6-384 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.