การรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ทำอย่างไร ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ สำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว

54

การรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ทำอย่างไร ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ สำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว

การรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ทำอย่างไร ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ สำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว มีช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้

advertisement

การรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ทำอย่างไร ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ สำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
การรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ทำอย่างไร ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ สำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ที่ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้
1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ (1) สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130 (2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129 และ (3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284
2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่ (1) สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125 และ (2) สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662
สิทธิ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ
ค่าไฟฟ้า  การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง https://meagate1.mea.or.th/welfareregis 1130
ค่าไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th 1129
ค่าไฟฟ้า  กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ https://walfareregis.sea.co.th 089-848-1284
ค่าน้ำประปา  การประปานครหลวง สำนักงานการประปานครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet 1125
ค่าน้ำประปา  การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register.html 1662

 

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สิทธิ ได้รับสิทธิเดือนแรก “ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 ได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)
ค่าไฟฟ้า  การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้า  กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าน้ำประปา  การประปานครหลวง ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน
ค่าน้ำประปา  การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน

 

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

เรื่องที่น่าสนใจ : ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

advertisement

เช็คสิทธิ์ล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้ 2566 เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 66 ล่าสุดวันนี้ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน ที่นี่

ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 66 ยืนยันตัวตน ถึงวันไหน มีวิธีการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไร เช็คที่นี่