การสรรหา คณะกรรมการ สำนักงาน รับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ชุดใหม่

1421
บอร์ด สมศ. ชุดใหม่ใกล้คลอด
บอร์ด สมศ. ชุดใหม่ใกล้คลอด

การสรรหา คณะกรรมการ สำนักงาน รับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ชุดใหม่

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ชุดใหม่ว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการสรรหา  ซึ่งเบื้องต้นได้รายชื่อกรรมการ สมศ. และ ประธาน สมศ. ชุดใหม่แล้วเหลือเพียงกรรมการ สมศ.ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น

โดยอยู่ระหว่างที่การตรวจสอบรายชื่อ ดังนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นที่ตนต้องเร่งสะสางให้เสร็จสิ้น   เพื่อที่เราจะได้คณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ในเร็วๆนี้ เนื่องจากต้องให้เวลาในการเช็คประวัติและตรวจสอบคุณสมบัติความเหมะสมด้วย

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการสรรหามาถือว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพราะบทบาทของการขับเคลื่อนงานสมศ.จะเป็นการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่จะเดินหน้าขับเคลื่อนงานการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนี้ถือว่าล่าช้าและการการทำงานด้านการประเมินต่างๆหยุดชะงักมานานแล้ว ทั้งนี้หาก ครม.มีมติเห็นชอบกรรมการ สมศ.ชุดใหม่ก็จะเริ่มกระบวนการสรรรหาผอ.สมศ.ตัวจริงต่อไป

ขอบคุณที่มาข่าวจาก ไทยโพสต์ 

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ  สพฐ. อนุมัติ รายชื่อ โรงเรียน และ บุคลากร วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ประจำปี 2563…

ศธ. เตรียมทดลองการใช้งาน แพลตฟอร์ม Deep  ใน การจัดการเรียนการสอน เดือน มิถุนายน นี้