การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของคุณครู

4915
ขวัญและกำลังใจ
ขวัญและกำลังใจ

“คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด”  การที่จะให้คนทำงานแล้วได้งานนั้น  ต้องได้ใจคนเสียก่อน  

            “ขวัญและกำลังใจในการทำงาน” คือ สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่นความรู้สึกนึกคิดที่ได้รับอิทธิพล  แรงกดดัน หรือสิ่งเร้าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้มในองค์การที่อยู่รอบตัวเขา และจะมีปฏิกิริยาโต้กลับ  คือพฤติกรรมในการทำงาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคคลนั้น

            แม้ว่าขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ครูเราก็สามารถรับรู้และสัมผัสได้  ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องรับรู้  เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้งานนั้นสำเร็จหรือล้มเหลวได้

ดังนั้นผู้บริหารควรตระหนักและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนของตนเอง  รวมทั้งหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้ขวัญและกำลังใจของคุณครูสูงขึ้น

1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้น่าอยู่และน่าทำงาน มีห้องพักครูที่เพียงพอ โต๊ะเก้าอี้นั่งพักผ่อน มีห้องน้ำสะอาด มีบริเวณที่ปลูกต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจี สบายตา สบายใจ 

2. แบ่งกลุ่มงานให้ชัดเจน  บุคคล วิชาการ งบประมาณ ทั่วไป โดยกำหนดหน้าที่ให้รู้ชัดว่าคุณครูคนใดได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร สิ่งใดสามารถทำได้หรือไม่ได้เพื่อที่จะไม่เกิดการก้าวก่ายหน้าที่ มีความขัดแย้งระหว่างกัน และที่สำคัญคือการจัดงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถ และความสนใจของครูแต่ละคน เพื่อให้คุณครูมีความสุขที่ได้สนุกกับงาน เพราะได้มีความภาคภูมิใจ และชื่นชมในผลสำเร็จของงานแทนที่จะได้รับคำตำหนิ ติ บ่น จากหัวหน้างาน  เพราะทำงานที่ไม่ถนัดและเกิดความผิดพลาด ถ้าคุณครูทำงานด้วยใจรัก เขาก็จะทำงานอย่างทุ่มเท 

3. การแสดงความยินดี หรือมีคำชมให้กับคุณครูที่ทำงานดี   วันเกิดคุณครูมีการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆ ก็จะเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี

4.ในการประชุมแต่ละครั้งควรแจ้งให้คุณครูทราบล่วงหน้า  อาจก่อนประชุมหนึ่งวัน หรือตามความเหมาะสม  เพราะประชุมแต่ละครั้งต้องประชุมหลังเลิกโรงเรียน  คุณครูแต่ละคนอาจมีภารกิจที่ต้องทำเช่น  รับลูก ดูแลบิดามารดา หรือติดธุระที่สำคัญ  คุณครูจะได้จัดการวางแผนได้ถูก

5.ในการไปราชการแต่ละครั้ง  การอบรมการประชุม  การส่งงานที่เขตหรือ งานโรงเรียนแต่ละครั้ง  ควรมีเงินค่าน้ำมันให้ในการเดินทาง ส่งคุณครูจะรับหรือไม่รับ ก็ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของแต่ละบุคคล

 

เพียงแค่นี้คุณครูก็จะมีขวัญและกำลังใจในการทำงานขึ้นมาเยอะเลยทีเดียว 

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่ละคนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไป

ยังไงก็ ทำงานให้มีความสุขนะคะ  คุณครูที่รักทุกท่าน

 

บทความโดย  ครูอัพเดตดอทคอม