การสอนออนไลน์ PROJECT14 อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ PROJECT 14 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น

2438

การสอนออนไลน์ PROJECT14 อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ PROJECT 14 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น

Advertisement

การสอนออนไลน์ PROJECT14 อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิปการสอนออนไลน์ PROJECT 14 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. ชวนคุณครูอบรมออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยคลิป การสอนออนไลน์ PROJECT 14 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้หนังสือเรียนและสื่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยนักวิชาการจาก สสวท. เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. รับจำนวนจำกัด 450 ที่นั่ง ด้วยโปรแกรม ZOOM สแกน QR code สมัครสมาชิกแล้วเลือกลงทะเบียนอบรมตามระดับชั้นที่คุณครูสอน เมื่ออบรมเสร็จจะมีประกาศนียบัตรให้

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

สสวท. ร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. มีกิจกรรมดีๆ มาให้ครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

Advertisement

– ผู้เข้าร่วมอบรม การสอนออนไลน์ PROJECT 14 จะต้องมีโปรแกรม Zoom ดาวน์โหลดที่นี่
– ระบบจะทำการส่งลิงค์ห้องอบรมทางอีเมล์และ [email protected]
– ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำการเช็คชื่อในวันอบรม
– ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำแบบประเมิณหลังอบรม
– หากไม่ได้รับอีเมล์ใบรับรอง ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้ามาดาวน์โหลดด้วยตนเองได้ในเมนู “การอบรมของฉัน” หรือติดต่อ Admin ผ่านทาง [email protected]

การสอนออนไลน์ PROJECT 14
การสอนออนไลน์ PROJECT 14

สมัครที่ https://www.facebook.com/ipstbookstore สอบถามที่เฟซบุ๊กศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หรือ https://ssp3.i-styles.co/th/training/ipst

ขอบคุณเนื้อหาจาก ร้านหนังสือ สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม 10 กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 เปิดลงทะเบียนทุกกิจกรรมแล้ว ตลาดนัดวังจันทรเกษม

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/