การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ การอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. โดย Starfish Academy

813

การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ การอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. โดย Starfish Academy

การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ การอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น. โดย Starfish Academy
การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ การอบรม ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. โดย Starfish Academy

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ในหัวข้อ การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ การอบรม ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. โดย Starfish Academy

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่

การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ การอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น. โดย Starfish Academy
การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ การอบรม ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. โดย Starfish Academy

เทคนิคการสอนของครูตาม 8 องค์ประกอบ พร้อมตัวอย่างกิจกรรม และการนำไปใช้ การอบรมออนไลน์ การสอนให้ active ตาม 8 องค์ประกอบ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 สพฐ.ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน ปีการศึกษา 2565