Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดปฏิทินการสอบตามวงรอบปกติ

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพิ่มเพื่อน
รวบรวมข้อมูลครู 


ที่ประชุมมอบหมายให้ สพฐ.
รวบรวมข้อมูลการเกลี่ยครูย้อนหลังเป็นเวลา
5 ปี โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ วางแผนบรรจุครู
และส่งไปยัง กศจ.ต่อไป
รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ซึ่งจะครบกำหนดการขึ้นบัญชี 2 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้
เพื่อนำมาพิจารณาแนวทางในการดูแลและให้ความเป็นธรรมกับครูทุกคน เช่น
เขตพื้นที่การศึกษาใดที่เรียกบรรจุไม่ทันกำหนดเวลา
จะต้องมาดูว่าจะสามารถคืนสิทธิ์ให้ครูได้อย่างไร
แต่หากพบว่ามีการเรียกรับเงิน ก็จะต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไป

Advertisement


อย่างไรก็ตาม
ช่วงนี้เป็นช่วงของรอยต่ออาจเกิดปัญหาขึ้นได้
แต่กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทอดทิ้งครูอย่างแน่นอน
และขอความร่วมมือครูอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างหรือเรียกรับเงินเพื่อจะช่วยเร่งรัดเรื่องให้เร็วขึ้น

Advertisement


สำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบใหม่
ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดปฏิทินการสอบตามวงรอบปกติ

ซึ่งในรอบนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนระบบอะไร
เพียงแต่เปลี่ยนผู้จัดสอบจากเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้จัดสอบ
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีแนวคิดกลับไปสอบแบบมีข้อสอบกลาง
ซึ่งคงต้องรอระยะเวลาและความพร้อมเพื่อเปลี่ยนไปสู่ระบบข้อสอบกลางในอนาคต

ที่มา : ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

 

You might also like