วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข้อสอบอื่นๆการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) สังกัด สพฐ. (สพท.)

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) สังกัด สพฐ. (สพท.)

Advertisement

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) สังกัด สพฐ. (สพท.)

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๖) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 0๒๐๖.๕/๖ ๒๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปรายละเอียดตำแหน่งว่างฯ

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กำหนดนโยบาย
และดำเนินการสอบแข่งขัน รวมถึงกำหนดวัน เวลา ในการสอบแข่งขัน และเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว
ตลอดจนดำเนินการจัดทำข้อสอบ ตรวจ ประมวลผลการสอบ กำหนดวิธีการสอบ การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี
และการย้ายหรือการรับโอนผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือที่อ้างถึง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขัน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแบบยืนยันตำแหน่งว่างที่ประสงค์เปิดสอบแข่งขัน ฯ
ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เพื่อรวบรวมให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการต่อไป

Advertisement

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) สังกัด สพฐ. (สพท.)

รายละเอียดเพิ่มเติม ว 4834 _ สพท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก สพร.

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X