วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการสำรวจข้อมูลครู ตามมาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

การสำรวจข้อมูลครู ตามมาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

Advertisement

สพฐ.-สำรวจวิชาเอก

การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดเรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทําข้อมูลครูผู้สอน ตามมาตรฐานวิชาเอกที่กําหนดให้มีในสถานศึกษาในสังกัด เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สําหรับใช้จัดทํา แผนอัตรากําลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อวางแผนการบริหารอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 10 ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓) และรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ในสาขาวิชาเอกที่มีความขาด ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา และเป็นข้อมูลสําหรับวางแผนการผลิตครูในสาขาวิชาเอกหลักให้กับหน่วยงาน หรือสถาบันที่ผลิตนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ต่อไป จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นฐานข้อมูลในการกรอกแบบเก็บข้อมูล รวมถึงวางแผนอัตรากําลังครู ในสถานศึกษา และดําเนินการดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดในคําชี้แจงการจัดทําข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก ในแบบเก็บ ข้อมูลแต่ละแบบให้มีความเข้าใจ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

2. ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก ของสถานศึกษาในสังกัดตามแบบเก็บข้อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นอย่างช้า

หนังสือสำรวจมาตรฐาน-วิชาเอก-2564

หนังสือสำรวจมาตรฐาน-วิชาเอก-2564

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

หนังสือสำรวจมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา

ตารางมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา

แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกโรงเรียน

แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก สพท

Advertisement

คำชี้แจงมาตรฐานวิชาเอก64

ขอบคุณที่มาจาก : สพร.สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments