การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร จาก สสวท.

3226
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร จาก สสวท.
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร จาก สสวท.

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร จาก สสวท.

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร จาก สสวท. สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เพจ IPST Thailand  ได้เผยแพร่ การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564

การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร จาก สสวท.
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ (SMT online) ประจำปี 2564 จำนวน 10 หลักสูตร จาก สสวท.

ประกอบด้วย 10 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรระดับปฐมวัย เรื่อง หนูหนูเรียนรู้สะเต็มศึกษา

2. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา

3. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว

เพิ่มเพื่อน

4. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ

5. หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต

6. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง ยืดเส้น ยืดสาย ร่างกายแข็งแรง

7. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า

8. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ : เคมี) เรื่อง เคมีกับพลังงานทดแทน

9. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชและการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน

10. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

อบรมได้ที่ >> https://teacherpd.ipst.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่

Email : [email protected]

————————————————–

Download คู่มือการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ 64 ได้ที่ https://bit.ly/2Rk1Znt

————————————————–

หมายเหตุ :

จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

#สสวท #อบรมครู #smt #ยกระดับคุณภาพการศึกษา #ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา #ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ  IPST Thailand