“การุณ”ตีโจทย์ยกคุณภาพศึกษา

453

เลขาธิการ กพฐ. พร้อมนำนโยบายของ “ดาว์พงษ์” และ “สุรเชษฐ์
เป็นแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย 

วันนี้ (5 ต.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า
ก่อนเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. ตนได้นำแนวนโยบายและโจทย์ของ
รมว.ศึกษาธิการ และ
รมช.ศึกษาธิการมาศึกษาและวางแนวทางในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เด็กไทย โดยเบื้องต้นมี 4 เรื่องหลักที่ต้องเร่งดำเนินการคือ
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ การวัดผลประเมินผล

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า
สำหรับการขับเคลื่อนการทำงานซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณ
ต่าง ๆ นั้น มีเรื่องเร่งด่วน คือ
การเร่งรัดดำเนินการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนทั่วประเทศตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่
รวมถึงต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบฯปี 2559 ให้ทันตามไตรมาสที่กำหนดไว้
และต้องนำแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของ สพฐ.มาคลี่ดู
หากพบว่ามีความซ้ำซ้อนก็ต้องจัดหรือปรับใหม่
โดยเน้นให้สอดคล้องกับนโยบายเป็นสำคัญ

“นอกจากยังมีแนวคิดที่จะให้
สพฐ.เป็นฐานในการเก็บข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาพื้นฐานของประเทศ
ทั้งรัฐและเอกชนทุกสังกัด
รวมถึงการศึกษานอกระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดูแลเด็กทั้งประเทศ
และจะให้มีการทำโปรแกรมการดูแลเด็กออกกลางคันว่า
จะต้องมีการส่งต่อกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เด็กต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา
ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น”นายการุณกล่าว“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 10:11 น.