“การุณ”รวมงบฯสพฐ. เคลื่อนโครงการเร่งด่วน

327

“การุณ สกุลประดิษฐ์” เดินหน้างงาน สพฐ.สั่งรวมงบฯ-ตั้งเจ้าภาพหลักคุม 5
โครงการเร่งด่วน
จี้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้เสร็จตามกำหนด

    วันนี้ (6 ต.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ว่า ได้หารือเรื่องงบประมาณของ สพฐ. ที่แม้จะได้รับงบฯมากถึง
319,000 ล้านบาท แต่ก็เหลืองบฯดำเนินการเพียง 17,000 ล้านบาท
ซึ่งจะใช้ดำเนินงานตามโครงการแผนงานเดิม
รวมถึงโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใน 5
เรื่อง ทั้งนี้ ตนจะนำงบฯแต่ละสำนักในสพฐ.มาหลอมรวมกัน
และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ 1.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ใช้งบฯดำเนินการเบื้องต้น 60 ล้านบาท มีนางสุกัญญา งามบรรจง
ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลัก
2.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้งบฯ 400 กว่าล้านบาท มีนางวรรณา
ช่องดารากุล ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ เป็นเจ้าภาพ
3.โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ใช้งบฯ 105 ล้านบาท มีนายวิษณุ
ทรัพย์สมบัติ รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพ
4.การปฎิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้งบฯ 400 ล้านบาท
มีนางสุกัญญา งามบรรจง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นเจ้าภาพ
และ5.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ใช้งบฯ 1,700
ล้านบาท มีนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เป็นเจ้าภาพ

    “ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ ซึ่งจะเริ่มคิกออฟในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้
ดังนั้น หลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรมในโครงการ Smart
Trainer สพฐ.จะจัดประชุมผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ในโรงเรียนนำร่องเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ
จากนั้นจะจัดประชุมทางไกลผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อสร้างความเข้าใจ
พร้อมกันนี้
สพฐ.จะเปิดวอร์รูมเพื่อรับทราบปัญหาและให้คำชี้แนะแก่ผู้บริหารและครู
ด้วย”เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการดำเนินการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบฯ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ในปีงบฯ 2558 จำนวน กว่า 4,000 ล้านบาท
ให้มีการเบิกจ่ายงบฯได้ทันตามที่รัฐบาลกำหนดภายในเดือนธันวาคมนี้
รวมถึงงบลงทุนในปีงบฯ 2559 ซึ่ง สพฐ.ได้รับมาอีก 16,600 ล้านบาท
ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งทั้ง
2โครงการถือเป็นงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่
สพฐ.ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 15:00 น.