วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

Advertisement

การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ๑ 9 – ว 11/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
และข้าราชการประเภทอื่น รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว สมัครเป็นกรรมการประเมิน เป็นจำนวน
กว่า 10,000 คน นั้น

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ :อบรมออนไลน์ canva อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

Advertisement

ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิในระบบออนไลน์ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จะประเมิน รวม 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดยจะแจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครเข้ามาและมีคุณสมบัติในเบื้องต้นทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ตอนสมัคร
บางท่านอาจมีคุณสมบัติที่จะประเมินได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง ในการนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนด Timeline
ในการดำเนินการไว้ ดังนี้

พฤษภาคม 2565 แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติทาง E-mail เพียงช่องทางเดียว
กรกฎาคม 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านบทเรียนออนไลน์
สิงหาคม 2565 ตรวจสอบผลการพัฒนาศักยภาพ และแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail
กันยายน 2565 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับกรรมการประเมิน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA จาก ก.ค.ศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments