การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2962
การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบการที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.ไปแล้วนั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลายรัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.กำหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษา จึงต้องดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฏว่ามีสถานศึกษาบางแห่งได้ทำการเปิดเรียนแบบ on-site 100% ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค. และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ได้

 

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการตามมาตรการ จนกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19ศบค. จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาเปิดเรียน on site เต็มรูปแบบทั้งนี้การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ on-site 100% ต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19ศบค. เท่านั้น

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.