อบรมออนไลน์ ฟรี รับเกียรติบัตร การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ

6028

อบรมออนไลน์ ฟรี รับเกียรติบัตร การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ

SafeInternetForKid.com เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กในวัย 7-16 ปีได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานขึ้นหลังจากจบหลักสูตร Safe Internet แล้ว เด็กๆ จะสามารถ:

  • สื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
  • ระบุความเสี่ยงรูปแบบต่างๆและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น
  • ขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

ซึ่งนอกจากเด็กๆแล้ว คุณครูก็สามารถลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้และรับเกียรติบัตรได้เลยค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลงทะเบียนอบรม

 

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย