ถอดบทเรียน การเลื่อนขั้นเงินเดือน วิธีใหม่ เมื่อ 1 เมษายน ที่ผ่านมา โดย นายอัมพร พินะสา ตำแหน่งรองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

1295

ถอดบทเรียน การเลื่อนขั้นเงินเดือน วิธีใหม่ เมื่อ 1 เมษายน ที่ผ่านมา
โดย นายอัมพร พินะสา ตำแหน่งรองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กล่าวในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมีเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับการ  ถอดบทเรียน การเลื่อนขั้นเงินเดือน วิธีใหม่ เมื่อ 1 เมษายน
ที่ผ่านมา  มานำเสนอครับ

โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา ตำแหน่งรองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน….. ได้กล่าวในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศโดยมีประเด็นเกี่ยวกับ
ประเด็นการร้องเรียนเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่ง ถอดบทเรียน การเลื่อนขั้นเงินเดือน วิธีใหม่ เมื่อ 1 เมษายน ที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้… (นาทีที่ 2 : 34: 08  ถึง  นาที 2 : 37 : 15 )

“เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือน ถอดบทเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนวิธีใหม่  เมื่อ 1 เมษายน ที่ผ่านมา “

ประเด็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ฝากผอ. เขต กำชับ ผอ.โรงเรียน  สื่อสารให้ครูได้ทราบว่า เกณฑ์การประเมินเป็นอย่างไร   โรงเรียนแบ่งกี่ระดับ
เขตแบ่งกี่ระดับ    เรื่องร้องเรียนคือการแบ่งระดับที่ไม่เป็นธรรม  บางแห่งแบ่ง 3  บางแห่งแบ่ง 5 โดยมีหลายเขตที่ทำได้ดีมากคือ ให้ครูทุกคนในเขตไม่ต่ำกว่า 0.5 (เทียบเปอร์เซ็นต์ กับระบบขั้นเดิม)  และให้คนที่ได้เปอร์เซ็นต์สูงเทียบแล้ว
ก็คือ 1 ขั้น  (เทียบเปอร์เซ็นต์ กับระบบขั้นเดิม) ไม่ให้เกินนั้น  แล้วนำเงินที่เหลือ ไปเฉลี่ยความสุข  แล้วบอกกับทุกคน
ว่านี่คือส่วนที่เพิ่มขึ้น  และดีกว่าเดิมอย่างไร  โรงเรียนแบบนี้  เขตแบบนี้จะไม่มีปัญหา   แต่ส่วนที่มีปัญหา คือ  ให้มากกว่า 1.0 ไปเยอะๆ  แล้วไปลดคนที่ควรได้ 0.5 ต่ำลงไป ให้เขาได้เสียสิทธิ์  เพราะฉะนั้นในเดือน ตุลา นี้ก็ฝากชดเชย
ให้เขาด้วยและดูแลเรื่องนี้ให้ดี
  และนี้คือเรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน…

ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่ได้เปอร์เซ็นต์ต่ำ เมื่อเทียบกับขั้นเดิมแล้วน้อยกว่า 0.5 ขั้น ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพราะ ท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ฝากให้ ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต แต่ละเขต ดูแลแล้วครับ

ทุกท่านสามารถดูและฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ถอดบทเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนวิธีใหม่  เมื่อ 1 เมษายน
ที่ผ่านมา   ได้จากบันทึกการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2562
เพิ่มเติมได้ที่นี่ : (นาทีที่ 2 : 34: 08  ถึง  นาที 2 : 37 : 15 )


ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอบคุณที่มา : การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2562