การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1345
การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด อาชีวศึกษา

เลื่อนรายงานตัว ครูผู้ช่วย อาชีวะ
เลื่อนรายงานตัว ครูผู้ช่วย อาชีวะ

 

เลื่อนรายงานตัว ครูผู้ช่วย อาชีวะ
เลื่อนรายงานตัว ครูผู้ช่วย อาชีวะ
เพิ่มเพื่อน

เขตทั่วไป

การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

การเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://ipa.vec.go.th/?fbclid=IwAR3wj1IYM-bgWcq0OdQ3DHX2l9TJ-BCJGcPHzM6XSA2-thlDF1afa0MK7Yg