การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน

7922

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูอัพเดตดอทคอมเช่นเคยนะครับ และครูอัพเดตก็ไม่พลาดที่จะนำสาระดีดีมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ ซึ่งวันนี้ครูอัพเดตขออนุญาตนำข้อสงสัยจากแฟนเพจfacebook ครูอัพเดตดอทคอม มาหาคำตอบให้ทุกท่านได้อ่านไปพร้อมกันนะครับ โดยคำถามมีอยู่ว่า “ทำไมเงินเดือนของผมและเพื่อนที่บรรจุเป็นครูพร้อมกันแต่อยู่คนละโรงเรียน จึงไม่เท่ากัน” จากคำถามดังกล่าวจึงเป็นที่มาของบทความที่ว่า ” การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน” โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมาขึ้นนะครับ โดยให้คุณครู A และคุณครู B เป็นคุณครูบรรจุใหม่ ในโรงเรียนที่มีจำนวนครูเท่ากัน แต่วิทยฐานะและเงินเดือนของคุณครูใน 2 โรงเรียนแตกต่างกันดังนี้

การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน
การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ อาจทำให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน ทั้งที่บรรจุพร้อมกัน แต่อยู่คนละโรงเรียน

1.  คุณครู A ครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050 บาท บรรจุโรงเรียน บ้าน ก โดยมีครูอีก 4 คน ที่มีวิทยฐานะและเงินเดือนดังนี้

คนที่ 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ – เงินเดือน 15,850 บาท

คนที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยฐานะ – เงินเดือน 16,150 บาท

คนที่ 3 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ – เงินเดือน 17,350 บาท

คนที่ 4 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ – เงินเดือน 18,280 บาท

รวมเงินเดือนครูทั้งโรงเรียน เท่ากับ 82,680 บาท

คำนวณหาจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรในการเลื่อนเงินเดือน คือ 3% ของ 82,680 เท่ากับ 2,480.40 บาท

ให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนได้เลื่อนเงินเดือนในร้อยละที่เท่ากัน คือ ร้อยละ  2.35 

2.  คุณครู B ครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050 บาท บรรจุโรงเรียน บ้าน ข โดยมีครูอีก 4 คน ที่มีวิทยฐานะและเงินเดือนดังนี้

คนที่ 1 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 51,850 บาท

คนที่ 2 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 52,440 บาท

คนที่ 3 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 54,540 บาท

คนที่ 4 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เงินเดือน 56,650 บาท

รวมเงินเดือนครูทั้งโรงเรียน เท่ากับ 230,530 บาท

คำนวณหาจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรในการเลื่อนเงินเดือน คือ 3% ของ 230,530 เท่ากับ 6,915.90 บาท

ให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนได้ เลื่อนเงินเดือน ในร้อยละที่เท่ากัน คือ ร้อยละ  3.2

………………………

เปรียบเทียบเงินเดือน คุณครู ก กับ คุณครู ข ในอีก 4 ปี ข้างหน้า โดยขอใช้ร้อยละที่เท่ากันในทุกรอบ การเลื่อนเงินเดือน นะครับ

เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ เงินเดือน
คุณครู ก
 
จำนวนเงินที่ใช้เลื่อน
(ร้อยละ 2.35
ต่อครั้ง)
เงินเดือน
คุณครู ข
 
จำนวนเงินที่ใช้เลื่อน
(ร้อยละ 3.20
ต่อครั้ง)
ผลต่าง +/- ผลต่างในรอบ 6 เดือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เงินเดือนเริ่มต้นเท่ากันที่ 15050 บาท
1 (เม.ย.) 15470 420 15610 560 -140 -840
2 (ต.ค.) 15890 420 16170 560 -280 -1680
3 (เม.ย.) 16310 420 16730 560 -420 -2520
4 (ต.ค.) 16730 420 17290 560 -560 -3360
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
5 (เม.ย.) 17270 540 18020 730 -750 -4500
6 (ต.ค.) 17810 540 18750 730 -940 -5640
7 (เม.ย.) 18350 540 19480 730 -1130 -6780
8 (ต.ค.) 18890 540 20210 730 -1320 -7920
ส่วนต่างเงินเดือน (4ปี) -33240

 

จะสังเกตว่าคุณครู A จะได้รับเงินเดือนน้อยกว่า คุณครู B พร้อมทั้งถ้านับระยะเวลา 4 ปี คุณครู A จะได้รับเงินเดือนน้อยกว่าคุณครู B จำนวน 33,240 บาทเลยทีเดียว และนี่คือความแตกต่างของการที่คุณครูทั้งสองท่านได้บรรจุคนละโรงเรียน และ ใน2โรงเรียนนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หวังว่าเหตุการณ์ดังตัวอย่างคงไม่เกิดขึ้นจริงนะครับ

หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิง : ฐานคำนวณเงินเดือน และ ขั้นเงินเดือน จาก ก.ค.ศ.