วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกภาษาต่างประเทศการใช้ have has had หลักการใช้ have has had ตามหลักการใช้ Verb to have...

การใช้ have has had หลักการใช้ have has had ตามหลักการใช้ Verb to have ใช้อย่างไร

Advertisement

การใช้ have has had หลักการใช้ have has had ตามหลักการใช้ Verb to have

Verb to have มี 3 ตัวคือ have, has, had การใช้ have has had มีหลาย กรณี ดังนี้

1. การใช้ have has had ถ้าเป็นกริยาหลักในประโยคจะแปลว่า “มี หรือ กิน”
Has จะใช้กับประธานเอกพจน์
Have จะใช้กับประธานพหูพจน์
เช่น

 • I’m having dinner with my old friends.
 • She has two luxury cars.

ในกรณีที่ have has เป็นกริยาหลักแล้วต้องการทำเป็นรูปปฏิเสธหรือคำถาม ให้ใช้กริยาช่วย verb to do เข้ามาช่วยนะคะ ห้ามใส่ not หลัง have / has ไปเลย เพราะhave has ในที่นี้เป็นกริยาหลักไม่ใช่กริยาช่วยนะคะ เช่น

 • She doesn’t have much money.
 • I don’t have any pens.
 • Do you have a car?

** ถ้าประธานเป็นเอกพจน์แล้วใช้ has เมื่อเติม doesn’t เข้าไปจะต้องเปลี่ยน has กลับมาเป็น have เหมือนเดิม

2. การใช้have has had เป็นกริยาช่วยใน perfect tense คือโครงสร้าง have/has/had + V3 เช่น

 • She has helped me for two hours.
 • I had locked the door before I left the room.
 • They have waited for you for three hours.

ถ้าต้องการทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามให้เติม not หลัง verb to have ได้เลยเพราะเป็นกริยาช่วยในประโยค เช่น

 • They haven’t waited for you for three hours.
 • I hadn’t locked the door before I left the room.

3. การใช้ have has had กรณี have/had + to จะหมายถึง “จำเป็นต้อง” เช่น

 • She has to finish the report by four o’clock.
 • They have to follow the rules.

Advertisement

4. การใช้have has had ในประโยค causative form ตามโครงสร้างนี้คือ

have someone do something (ในความหมายว่าให้ใครทำอะไรให้โดยบอกผู้กระทำ)

 • The teacher has her students clean the room.
  คุณครูให้นักเรียนทำความสะอาดห้อง

have something done (ในความหมายว่าให้ใครทำอะไรให้โดยไม่บอกตัวผู้กระทำ

 • I had my hair cut.
  ฉันไปตัดผมมา (ให้ช่างตัดผม)

5. การใช้have has had ในสำนวนที่มีการใช้ verb to have ตามหลังด้วยคำกริยาแล้วมี a นำหน้าคำกริยาตัวนั้นจะมีผลทำให้กริยาตัวนั้นเป็นคำนาม แปลความหมายโดยยึดกริยาข้างหลัง เช่น

 • My grandfather has a walk every morning.
  คุณปู่ออกไปเดินทุกเช้า
 • I and my friends had a swim in the pool yesterday.
  ฉันและเพื่อนๆไปว่ายน้ำที่สระเมื่อวานนี้
 • I want to have a rest.
  ฉันต้องการพักผ่อน

ขอบคุณเนื้อหาจาก ภาษาอังกฤษดอทคอม

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนการสอน active learning ภาษาอังกฤษ doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning ภาษาอังกฤษ ไฟล์ doc ได้ที่นี่

วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษ รวมวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรีที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments