กำชับใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจต้องโปร่งใส

532

    สพฐ.-สอศ.กำชับหน่วยงานในสังกัดใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ ย้ำ หากพบทุจริต ตั้งคณะกรรมการสอบฯเอาผิดแน่ 

    วันนี้ (7ต.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กอศ.) เปิดเผยว่า
ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละกระทรวงไปดำเนินการเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้น
แต่พบว่ามีบางหน่วยงานใช้เงินดังกล่าวผิดวัตถุประสงค์นั้นโดยในส่วนของสำนัก
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับงบฯดังกล่าว จำนวน 532 ล้านบาท
ซึ่ง สอศ.ได้กระจายไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษา 329 แห่งทั่วประเทศแล้ว
โดยทางวิทยาลัยจะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง และงบฯที่จัดสรรให้ไปนั้น
ต้องนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ ก่อสร้างอาคารเรียน ห้องเรียน
หรือห้องปฎิบัติการเท่านั้น ทั้งนี้
สอศ.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับติดตามการใช้งบฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และกำชับไปยังผู้บริหารวิทยาลัยทุกแห่งว่า ต้องไม่มีการทุจริต เนื่องจาก
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบฯกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้

    ด้าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)
กล่าวว่าปีงบฯ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้รับมีงบฯลงทุนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 16,600 ล้านบาท
ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2559
โดยตนได้กำชับในการประชุมผู้บริหารของ สพฐ.แล้วว่า
ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
หากพบการทุจริตเกิดขึ้นจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที เพราะ
รมว.ศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 15:57 น.