กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.

2279

กำหนดการ สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และ ปฎิทินการสอบครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ. ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษาพิเศษและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เตรียมความพร้อมดำเนิน การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2652

สำหรับกำหนดการ สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ. ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำเสนอรายละเอียดดังนี้ครับ

กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และ ปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.
กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และ ปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.
กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และ ปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.
กำหนดการ สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และ ปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 สังกัดสพฐ.

1. 3682 แจ้ง ศธจ. [‘ ขนาดไฟล์ 16.07 MB ‘]
2. 3683 แจ้ง สพท. [‘ ขนาดไฟล์ 2.08 MB ‘]
3. 3684 แจ้ง สศศ. [‘ ขนาดไฟล์ 14.21 MB ‘]

ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่จะเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 ได้เตรียมความพร้อมในการสอบในครั้งนี้ และขอให้ทุกท้านโชคดีในการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ในครั้งนี้ด้วยครับ

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.