วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมครูผู้ช่วยกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้

Advertisement

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งชะลอ
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)
สำหรับในส่วนของการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาดำเนินการในห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ชะลอออกไปก่อน

จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกำหนดวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้มีแนวทาง
ผ่อนคลายมาตรการ กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา จึงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับแบบรายงานข้อมูลการคัดเลือก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย – สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้

Advertisement

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้

 

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564 สอบ 27 พ.ย.64 นี้ จาก สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments