กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564

3510
กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564
กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลตำแหน่งว่าง ที่ใช้สำหรับการคัดเลือก ไปให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

 

กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564
กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564

 

กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564
กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564
กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564
กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล กำหนดการสอบ ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี 2564 จาก สพฐ.ค่ะ