Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กำหนดการสอบ ผอ.รร. รองผอ.รร. ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2562 (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการครับ)

Advertisement

หมายเหตุ!! ข้อมูลชุดนี้ยังไม่ได้ผ่านการประชุมจึงขอให้ทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้เผยแพร่กำหนดการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดย มีกำหนดการคัดเลือก ใน 5 ตำแหน่งประกอบไปด้วย

Advertisement

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

3. ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

Advertisement

5. ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ(ว 16,ว 17)

โดยมีกำหนดการดังภาพด้านล่างครับ

หมายเหตุ!! ข้อมูลชุดนี้ยังไม่ได้ผ่านการประชุมจึงขอให้ทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ

ขอบคุณที่มา : เพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

You might also like