กำหนดการสอบ NT RT 64 วันสอบ ตารางสอบ ประกาศผลสอบ NT RT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565

10984

กำหนดการสอบ NT RT 64 วันสอบ ตารางสอบ ประกาศผลสอบ NT RT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565

กำหนดการสอบ NT RT 64 วันสอบ ตารางสอบ ประกาศผลสอบ NT RT ปีการศึกษา 2564 สอบมีนาคม 2565 จะดำเนินการในช่วงไหน คำถามนี้เชื่อเหลือเกินว่าทั้งคุณครูและผู้ปกครองต่างก็อยากรู้คำตอบว่าจะดำเนินการสอบ NT 64 RT 64 วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้หาคำตอบนี้มาให้แล้วครับ

กำหนดการสอบ-NT-64-RT-64-วันสอบ-ตารางสอบ-NT-RT-ปีการศึกษา-2564
กำหนดการสอบNT-64-RT 64-วันสอบ-ตารางสอบ-NT-RT-ปีการศึกษา-2564

การสอบ NT คืออะไร?

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

การสอบ RT คืออะไร?

การสอบ RT คือ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน

กำหนดการสอบNT 64 RT 64 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามตารางด้านล่างนี้

การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ ป.1 ปีการศึกษา 2564  :

ดำเนินการสอบ วันที่ 1-4 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบ 20 เมษายน 2565

การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ ป.3 ปีการศึกษา 2564  :

ดำเนินการสอบ วันที่ 14-18 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบ 27 เมษายน 2565

กำหนดการสอบ-NT-64-RT-64-วันสอบ-00
กำหนดการสอบNT-64-RT-64-วันสอบ-00

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการประเมิน NT 2564 สอบปี 2565

กำหนดการสอบ-NT-64-RT-64-วันสอบ-00
กำหนดการสอบNT-64-RT-64-วันสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการประเมิน RT 2564 สอบปี 2565

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 2564 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 2564

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ