กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

1954

กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

 

กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 8.30-9.30 น.

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวเกี่ยวกับงาน แถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 8.30-9.30 น. นี้ค่ะ รายระเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

โดย
– นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
– นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

งานเสวนา
– นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
– นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

ท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live : ศธ.360 องศา และ OBEC Channel

กำหนดการแถลงข่าว
เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคถ้วนหน้า”
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
และผ่าน http://moe.co.th, Facebook Live : ศธ. 360 องศา

08.30 – 08.35 น.
ผู้ดำเนินรายการกล่าวนำรายการ และแจ้งกำหนดการ

08.35 – 08.40 น.
-VTR “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอตภัยเด็กได้รับวัคขืนถ้วนหน้า”

08.40 – 08.45 น.
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “เตรียมความหร้อมเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคถ้วนหน้า”

08.45 – 09.00 น.
– แถลงข่าว เรื่อง เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษา ปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”
โดย
นางสาวตรีนุซ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบตีกรมอนามัย
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบตีกรมควบคุมโรค

09.00 – 09.05 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

09.05 – 09.30 น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

09.05 – 09.30 น.
เสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคชีนถ้วนหน้า”

กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศธ.360 องศา และ OBEC Channel