กำหนดการ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

572

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

notice.gif การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์ สทศ