วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์กิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอมขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ ที่จัดโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ตอบคำถามเรื่อง “วันครู ประจำปี 2565” ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรแบบไลน์ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถ คลิกเข้าร่วมจากลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2565

คำชี้เเจง*
-แบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ โดยเป็นแบบเลือกตอบ โดยท่านต้องทำให้ได้อย่างน้อย ๘๐%
หรือ 8 ข้อ ของแบบทดสอบ จึงจะได้รับเกียรติบัตร
-เกียรติบัตรจะจัดส่งทาง E-mail
-ท่านควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารก่อนทำแบบทดสอบ
-โปรดตรวจสอบการตอบทุกข้อก่อนส่งคำตอบ
-หากทำแบบทดสอบเเล้ว เมื่อเสร็จระบบเเจ้งว่าเต็มจำนวนให้ติดต่อหน้าโพสต์
*จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
/หากมีข้อผิดพลาดใด ขออภัย ณ ที่นี้/

ลิงก์ทำแบบทดสอบ : ปิดระบบทำแบบทดสอบแล้วค่ะ

ลิงก์ทำแบบทดสอบ สำรอง : ปิดระบบทำแบบทดสอบแล้วค่ะ

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร

Advertisement

ประวัติวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม”วันครูแห่งชาติ” (ภาษาอังกฤษ: Teachers’ Day) ของประเทศไทยตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งต่างจากวันครูโลก หรือ World Teachers’ Day ที่ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ในส่วนของประวัติวันครูนั้น วันครูแห่งชาติของไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถาบันวิชาชีพครูในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป.พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ โดยมีการเสนอว่า “ควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อครู” จากแนวคิดดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดยถือตามวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้แก่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกเกิดที่กรีฑาสถานแห่งชาติ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500

สรุปข้อมูลสำคัญ”วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทยตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปีงานวันครูแห่งชาติในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500จุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมวันครู ได้แก่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments