กิจการช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2564 สรุปรายการยอด ช.พ.ค ช.พ.ส.

844
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ทางเพจกิจการช.พ.ค. ช.พ.ส. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ กิจการช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้

สำนัก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ได้สรุปกิจการของ ช.พ.ค. ประจำเดือน มีนาคม 2564 รายละเอียดดังนี้
จำนวนสมาชิก
1.1 จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 952,703 ราย
1.2 จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ งวดมีนาคม 2564 จำนวน 290 ราย
1.3 จำนวนสมาชิกอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม 25 ราย
1.4 จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2564 จำนวน 748 ราย
ด้วยเหตุ ได้รับแจ้งถึงแก่ความตาย 596 ราย
ลาออก 44 ราย
ถอนชื่อ 106 ราย
สมัครซ้ำ 2 ราย
1.5 จำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดมีนาคม 2564 จำนวน 952,270 ราย
ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ คุณครูสามารถดูรายละเอียดจากภาพด้านล่างได้เลยนะคะ

กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64

 

กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64

สำนัก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ได้สรุปกิจการของ ช.พ.ส. ประจำเดือน มีนาคม 2564 รายละเอียดดังนี้
จำนวนสมาชิก
1.1 จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 396,226 ราย
1.2 จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ งวดมีนาคม 2564 จำนวน 31 ราย
1.3 จำนวนสมาชิกอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม 4 ราย
1.4 จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2564 จำนวน 748 ราย
ด้วยเหตุ ได้รับแจ้งถึงแก่ความตาย 322 ราย
ลาออก 9 ราย
ถอนชื่อ 9 ราย
สมัครซ้ำ 1 ราย
ขาดคุณสมบัติ 1 ราย
1.5 จำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นงวดมีนาคม 2564 จำนวน 395,910 ราย

กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.ประจำเดือน มีนาคม 64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล กิจการช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2564 สรุปรายการยอด ช.พ.ค ช.พ.ส. จากเพจ กิจการช.พ.ค. ช.พ.ส.