กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

1259
กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้สรุปกิจการของ ช.พ.ค. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี้

1.1 จำนวนสมาชิกยกมาจากงวดตุลาคม 2563 จำนวน 952,048 ราย
1.2 จำนวนสมาชิกเข้าใหม่งวดพฤศจิกายน 2563 จำนวน 491 ราย
1.3 จำนวนสมาชิกอนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม จำนวน 26 ราย
1.4 จำนวนสมาชิกจำหน่ายระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 691 ราย ดังภาพ

กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
กิจการ ช.พ.ค ช.พ.ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก ชพค.