กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 64

1500
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.  ยอดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 64

กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 64

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมิถุนายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564

เพื่อเรียกเก็บในเดือนกรกฎาคม 2564
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 685 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 347 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 64

กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.  ยอดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 64
กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน 64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล กิจการช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2564 สรุปรายการยอด ช.พ.ค ช.พ.ส. จากเพจ กิจการช.พ.ค. ช.พ.ส.