กําหนดการสอบ ก.พ. 65 กำหนดการดำเนินการสอบของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 เช็กที่นี่

1834

กําหนดการสอบ ก.พ. 65 กำหนดการดำเนินการสอบของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 เช็กที่นี่

กําหนดการสอบ ก.พ. 65 กำหนดการดำเนินการสอบ หรือปฏิทินการดำเนินการสอบ ของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil
ตามภาพด้านล่างนี้

advertisement

กําหนดการสอบ กพ 65 กำหนดการดำเนินการสอบของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565-1
กําหนดการสอบ กพ 65 กำหนดการดำเนินการสอบของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565-1

ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
1. กําหนดการสอบ ก.พ. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 ฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/E-exam2565

2. กําหนดการสอบ ก.พ. แบบ Paper&Pencil ประจำปี 2565 ฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/Paper-Pencil2565

advertisement

กําหนดการสอบ ก.พ. 65 กำหนดการดำเนินการสอบของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 เช็กที่นี่
กําหนดการสอบ ก.พ. 65 กำหนดการดำเนินการสอบของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 เช็กที่นี่

อย่างไรก็ดีท่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2565 ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/

advertisement

สมัครสอบ ก.พ. 2566 ภาค ก สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 คลิกที่นี่