ก.ค.ศ. กำหนด ชั่วโมงสอน และภาระงานอื่นของคุณครู เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564

14080

ก.ค.ศ. กำหนด ชั่วโมงสอน และภาระงานอื่นของคุณครู เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564

ก.ค.ศ. กำหนด ชั่วโมงสอนและภาระงานอื่นของคุณครู เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564
ก.ค.ศ. กำหนด ชั่วโมงสอนและภาระงานอื่นของคุณครู เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564

ก.ค.ศ. กำหนด ชั่วโมงสอนและภาระงานอื่นของคุณครู เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 21
เรื่อง ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ว21-2564-page-001 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-001 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นโดยมีรายละเอียดดังภาพ

ว21-2564-page-002 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-002 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นโดยมีรายละเอียดดังภาพ

ว21-2564-page-003 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-003 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-004 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-004 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-005 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-005 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-006 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-006 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-007 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-007 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-008 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-008 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-009 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ว21-2564-page-009 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ ว.21 ก.ค.ศ. ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ ก.ค.ศ. ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา